Aprūpes līdzekļi kritiskās situācijās – krikotireotomijas komplekti, Intraoseālās adatas, Perkutānās traheostomijas komplekti, Elpceļu intubācijas palīglīdzekļi, Endobronhiālie balonkatetri

Viens produkts